Ai fost implicat într-un accident auto cu autor necunoscut?

centru daune auto bucuresti

Ai suferit prejudicii în urma unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau cu autori necunoscuți? Conform prevederilor legale, ca păgubit, te poți adresa Fondului, chiar și atunci când accidentul s-a produs pe teritoriul altui stat din Spațiul Economic European și nu ai reușit să primești despăgubirile cuvenite.

Prin transmiterea unei solicitări către Fondul de protecţie a victimelor străzii (FPVS), poți obţine cu ușurință date despre vehiculul sau şoferul responsabil de producerea incidentului.

Este o procedură care îți permite să afli atât denumirea asiguratorului răspunzător de vehicului implicat în accident, cât și identitatea şoferului responsabil de producerea accidentului în cazul în care, spre exemplu, despăgubirea o poți obține doar de la acesta (în lipsa asigurării sau când prejudiciul depăşeşte suma asigurată).

Fondul de protecție a victimelor străzii îți poate furniza, la cerere, date precum:

  • Nume şi adresă societate asigurare a vehiculului

 

  • Nume şi adresă reprezentant despăgubiri al societăţii de asigurare a vehiculului în statul de reşedinţă al persoanei păgubite

 

  • Număr poliţă asigurare

 

  • Nume şi adresă organism autorizat în primirea şi soluţionarea cererilor de despăgubire în statul de reşedinţă al persoanei păgubite, pentru vehiculele vinovate de producerea accidentului sau proprietarii acestora, dacă se beneficiază de scutire în ceea ce priveşte obligativitatea încheierii poliţei RCA.

De asemenea, dacă tu, ca persoană păgubită, ai un interes legitim, FPVS îți poate furniza, la cerere, numele şi adresa proprietarului, ale conducătorului obişnuit sau ale utilizatorului vehiculului responsabil de producerea accidentului. În acest sens, ca solicitant, va trebui să faci dovada existenţei interesului legitim.

Cererea pentru solicitarea datelor vehiculului, care va fi transmisă Fondului de protecție a victimelor străzii prin telefon, fax sau e-mail, poate fi formulată în limbile română, engleză, franceză sau germană. Pentru datele proprietarului, ale șoferului obișnuit sau ale celui vinovat de accident, cererea va fi transmisă doar prin poștă.

 

Potrivit Ordinului CSA nr. 1/2008, în solicitare vor fi indicate numărul de înmatriculare al vehiculului responsabil de producerea accidentului, ca de altfel, orice informații care pot simplifica identificarea statului în care acesta are locul obișnuit de staționare, data și locul producerii accidentului, statul de rezidență al persoanei/persoanelor prejudiciate, dar și dovada interesului legitim al acestora în ceea ce privește obținerea informațiilor solicitate.

Dacă datele pot fi accesate direct de către FPVS, acestea sunt furnizate în cel mai scurt timp. În caz contrar, FPVS va informa solicitantul cu privire la acest lucru în termen de maximum 14 zile, după care începe o investigație ale cărei rezultate vor fi comunicate imediat ce sunt obținute, prin fax, e-mail, telefon sau poștă, în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Asigurarea vehiculelor, doar cu poliță RCA

Cu ajutorul poliței RCA poți obține despăgubiri pentru daune auto și/sau deces/vătămări corporale suferite în urma accidentului auto. Potrivit Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014, la încheierea oricărei asigurări, asiguratorului îi revine obligația de a emite polița RCA, vinieta și documentul internațional de asigurare.

Dacă accidentul auto s-a produs în perioada de valabilitate a poliței RCA, despăgubirile bănești se acordă în caz de:

– vătămare corporală/deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

– pagube materiale;

– pagube în urma lipsei de folosință a vehiculului avariat;

– cheltuieli de judecată suportate de persoana păgubită.

Societățile asigurate de ASF sunt:

  • Allianz-Țiriac, Generali, Asigurarea Românească – Asirom, Euroins, Astra, Omniasig, Carpatica, Groupama, Uniqa, City.

Un centru daune auto București te poate ajuta cu toate aspectele legate de procedurile de obținere a despăgubirii în caz de daună, reprezentandu-te în fața companiilor de asigurări în scopul soluționării favorabile a cererii de despăgubire.

Polițele RCA pot fi verificate online prin intermediul unei baze de date puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, în 2010 (Decizia ICCJ nr. 3/2010), în cadrul proceselor penale, Fondul de protecţie a victimelor străzii poate fi obligat singur la plata daunelor rezultate în urma accidentelor produse de vehicule neasigurate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *